JODHPUR MUNICIPAL CORPORATION

Who's Who

Hon'ble Minister

S.No Name Designation Contact Details
1 Shri Shanti Kumar Dhariwal Urban Development & Housing Dept. 4103 MainBuilding
4, Hospial Marg, Jaipur
2227384
2360257

Mayor

S.No Name Designation Contact Details
1 Smt. Kunti Parihar Mayor 7 Bapu Nagar, Mata Ka Than, Jodhpur
0291-2948098
9829196299
mayorjodhpurnorth[at]gmail[dot]com

Dy. Mayor

S.No Name Designation Contact Details
1 Shri Abdul Karim Dy. Mayor Sindhi Bhuto ka Bas, Nagori Gate, Jodhpur
8233036000

Commissioner

S.No Name Designation Contact Details
1 Shri Rajendra Singh Kaviya Commissioner 0291-2651483
nnjnorth[at]gmail[dot]com

Additional Commissioner

S.No Name Designation Contact Details
1 Shri Dr. B.S. Chouhan Additional Commissioner 2651455
9521480808